Dodací podmínky

Dodání objednaného zboží je realizováno v co nejkratším termínu, v rozmezí 1–20 pracovních dnů (záleží na potvrzení termínu od dodavatelů) od provedení úhrady proforma faktury, jejíž částka činí 100% z ceny objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží kupujícím v expedičním skladu nebo dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná. Pokud si kupující neobjednal předem složení zboží, je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z různých důvodů např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba popř. není schopen složit zboží, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Kupující je povinen zajistit příjezdovou komunikaci odpovídající velikosti vozidla zajišťujícího dodávku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – počet balíků a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně informovat prodávajícího. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky přepravou nemusí brát výrobce zřetel.

Compare

Hide Show